Lip 10, 2014

Posted in Info, Remont dachu

Remont dachu najpilniejszym wyzwaniem dla parafii

Remont dachu najpilniejszym wyzwaniem dla parafii

Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w dzieło remontu dachu naszej Świątyni. Darowiznę na remont kościoła można odliczyć od podatku dochodowego. W rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach limitu 6% dochodu.

Odliczyć można darowizny m.in. na:

Ustawa przewiduje górny limit możliwych odliczeń. Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty, trzeba jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Limit dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazany powyżej cel. Oznacza to, że w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zsumować wartość przekazanych darowizn, a następnie sprawdzić, czy nie przekraczają 6% uzyskanego dochodu.

(Podstawa prawna: ustawy o PIT – art. 26 ust. 1 pkt 9b)

Wpłaty najlepiej  dokonywać przelewem na konto parafii, z adnotacją „darowizna na kościół”. Dokument przelewu jest dowodem dokonania darowizny.

Środki można wpłacać na nowe konto utworzone tylko do wpłat na remont dachu: Rzymskokatolicka Parafia w Smolcu, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
nr konta: 94 9574 0005 2001 0005 9789 0102

parafia2

 

 

 

parafia1

 

 

Wersja do druku