Paź 21, 2017

Posted in Aktualności, Klub Książki Chrześcijańskiej, Wspólnota Kręgu Biblijnego

Biblia Polonorum

Biblia Polonorum

W piątek 20 października z inicjatywy działających przy smoleckiej parafii wspólnot – Klubu Książki Chrześcijańskiej SILOE oraz Kręgu Biblijnego – odbył się otwarty wykład ks.profesora Rajmunda Pietkiewicza, zatytułowany „Biblia Polonorum. Historia przekładów Biblii na język polski”. Ksiądz Profesor jest biblistą, prorektorem ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz autorem Teologicznej Książki Roku 2016 w konkursie Polskiej Akademii Nauk – „Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, (t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015)”. Z ks. prof. Pietkiewiczem rozmawialiśmy o historii przekładów Biblii na język polski, o związanych z tłumaczeniami Biblii ciekawostkach i o tym, na ile świadomość różnorodności przekładów Biblii może pomóc w jej lekturze. Ksiądz Profesor opowiedział o swojej niezwykłej drodze jako autora publikacji biblijnych, o pracy nad książką oraz o detektywistycznych poszukiwaniach materiałów źródłowych, których bogactwo stanowi o wyjątkowości „Biblii Polonorum”. Uczestnicy mieli również okazję usłyszeć modlitwę „Ojcze nasz” w języku hebrajskim.

Wersja do druku