Mar 31, 2019

Posted in Wspólnota Kręgu Biblijnego

Spotkanie Kręgu Biblijnego

Spotkanie Kręgu Biblijnego

Z radością zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w najbliższy piątek po ostatniej Mszy św., czyli około godziny 19.15. Na początku spotkania wrócimy do najważniejszych wątków wykładu ks.prof.Mariusza Rosika, dotyczącego zasad lektury Pisma Świętego. Następnie zajmiemy się kolejnymi rozdziałami Ewangelii według św.Jana – od 8 do 10. Aby lepiej przygotować się do rozważania tej części Ewangelii, z całego serca polecamy wysłuchanie kolejnych dwóch wykładów dr Danuty Piekarz – część 7 dotyczy rozdziałów 7 i 8 Ewangelii Janowej, a część 8 rozdziałów 9 i 10.

Ewangelia Jana

Polecamy i serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Wersja do druku