wrz. 12, 2021

Posted in Aktualności

Modlitwa kanonami Taizé

Modlitwa kanonami Taizé

W najbliższy piątek 17 września Krąg Biblijny wraz z zespołem Laudate Dominum zaprasza na comiesięczną modlitwę kanonami Taizé. Modlitwa rozpocznie się bezpośrednio po wieczornej Mszy św., około godziny 18.45 i potrwa około 50 minut.

Jest to modlitwa medytacyjna, gdzie śpiew kanonów ma nam pomóc oderwać się od bieżących spraw i trosk i skierować myśli ku Bogu. Modlitwę rozpoczynamy zwykle jednym bądź dwoma kanonami. Potem przychodzi czas na psalm, którego zwrotki przedzielone są śpiewem „Alleluja”. W najbliższy piątek będziemy się modlili psalmem Dawidowym 23. „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego…..”. Po modlitwie psalmem następuje czas na czytanie fragmentu Pisma Świętego. W najbliższy piątek będzie to fragment z Ewangelii według św. Marka z rozdziału 8: „…Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!…” Następnie śpiewamy kanon, którego celem jest wyciszenie, gdyż zaraz po nim następuje czas na modlitwę indywidualną w ciszy i na indywidualne rozważenie słowa, które zostało odczytane. Po zakończeniu modlitwy indywidualnej śpiewamy kolejne kanony, po których następuje modlitwa wstawiennicza. Podobnie jak podczas Eucharystii modlimy się za cały Kościół i za pokój na świecie. Do tych wezwań zawsze dołączone są intencje papieskie na dany miesiąc. Wezwania modlitwy przedzielone są śpiewem Kyrie Eleison – Panie, prosimy Cię. Bezpośrednio po tej modlitwie wspólnie wzywamy Boga w modlitwie „Ojcze Nasz”. Po niej śpiewany jest kanon i modlitwa końcowa, którą odczytuje kapłan bądź któryś z uczestników. Na koniec śpiewany jest jeden lub dwa radosne kanony.

Bracia we wspólnocie Taizé modlą się taką modlitwą trzy razy dziennie. My czynimy to raz w miesiącu i dlatego śpiewamy o jeden lub dwa kanony więcej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uwielbienia Boga śpiewem.

Wersja do druku