lis 13, 2021

Posted in Aktualności

Modlitwa kanonami Taizé

Modlitwa kanonami Taizé

W najbliższy piątek 19 listopada Krąg Biblijny wraz z zespołem Laudate Dominum zapraszają na comiesięczną modlitwę kanonami Taizé. Modlitwa rozpocznie się bezpośrednio po wieczornej Mszy św., około godziny 18.50 i potrwa około 60 minut.

Przebieg modlitwy:

Jest to modlitwa medytacyjna, gdzie śpiew kanonów ma nam pomóc oderwać się od bieżących spraw i trosk i skierować myśli ku Bogu. Modlitwę rozpoczynamy zwykle jednym bądź dwoma kanonami. Potem przychodzi czas na psalm, którego zwrotki przedzielone są śpiewem „Alleluja”. Po modlitwie psalmem następuje czas na czytanie fragmentu Pisma Świętego. Po kolejnym kanonie następuje czas na modlitwę indywidualną w ciszy i na rozważenie słowa, które zostało odczytane. Po zakończeniu modlitwy indywidualnej śpiewamy kolejne kanony, po których następuje modlitwa wstawiennicza. Podobnie jak podczas Eucharystii modlimy się za cały Kościół i o pokój na świecie. Do tych wezwań zawsze dołączone są intencje papieskie na dany miesiąc. Wezwania modlitwy przedzielone są śpiewem Kyrie Eleison – Panie, prosimy Cię. Bezpośrednio po tej modlitwie wspólnie wzywamy Boga w modlitwie „Ojcze Nasz”. Po niej śpiewany jest kanon i modlitwa końcowa, którą odczytuje kapłan bądź któryś z uczestników czuwania. Na koniec śpiewany jest jeden lub dwa radosne kanony.

Bracia we wspólnocie Taizé modlą się taką modlitwą trzy razy dziennie. My czynimy to raz w miesiącu i dlatego śpiewamy o jeden lub dwa kanony więcej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uwielbienia Pana Boga śpiewem.

Wersja do druku