lut 26, 2023

Posted in Wspólnota Kręgu Biblijnego

Spotkanie Kręgu Biblijnego (03.03.2023)

Spotkanie Kręgu Biblijnego (03.03.2023)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekturą Pisma Świętego na kolejne spotkanie w piątek 3 marca – rozpoczynamy tuż po wieczornej Mszy św., około godziny 18.45.

Podczas spotkania w pierwszy piątek marca będziemy kontynuowali wędrówkę przez Biblię w poszukiwaniu tych miejsc i wątków, które w teologii uważane są za biblijne zapowiedzi ofiary Chrystusa i sakramentu Eucharystii. To zupełnie nowy temat i inny niż dotychczas sposób czytania w tym sensie, że nie czytamy jednej księgi, a szukamy tych fragmentów, które w jakiś sposób wiążą się z interesującą nas kwestią.

Najważniejsze trzy teksty, które warto byłoby przeczytać i rozważyć przed spotkaniem to rozdział 12. Księgi Wyjścia (opis wyjścia z Egiptu) i rozdział 16. (opis zesłania manny i przepiórek) oraz mowa eucharystyczna Jezusa w rozdziale 6. Ewangelii św. Jana (J 6, 26-59). 

To fascynujące, kiedy widzimy, jak bardzo Pismo Święte, którego poszczególne księgi były przecież tworzone przez różne osoby na przestrzeni ponad tysiąca lat, spójne jest w przekazaniu orędzia o Bożej opiece nad Jego ludem – od początku do końca, od Księgi Rodzaju i postaci Abrahama po Apokalipsę, Pan Bóg zapewnia, że prowadzi, karmi i umacnia tych, którzy mu zaufali w drodze do Niebiańskiej Jerozolimy.

„Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.” (Ap 22, 13-14)

Zapraszamy!!!
Wersja do druku
Please follow and like us:
Pin Share