paź 30, 2023

Posted in Aktualności

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W środę, 01 listopada obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 08.00; 10.00, 11.30 i 18.00. Na starym cmentarzu na krótko przed godziną 14.00 nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Prałatowi Alfonsowi Jurkiewiczowi. O godz. 14.oo Msza św. za zmarłych parafian na cmentarzu, po niej poświęcenie pomników nagrobnych. Także na nowym cmentarzu będzie odprawiona Msza św. o godz. 14.30 za zmarłych parafian w kaplicy pogrzebowej. Jeżeli będzie padał deszcz, Msza św. będzie odprawiona tylko w kaplicy na nowym cmentarzu.

W CZWARTEK : 02 listopada: wspomnienie wszystkich zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz. 09.00; 16.30; i 18.00.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Nabożeństwa wypomnikowe za naszych zmarłych rozpoczną się w piątek 03 listopada o godz. 17.00, w kolejne dni także o 17.00. Kartki będą czytane według dat wypisanych w prawym górnym rogu.

Jaki jest sens odpustu? Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego?

Z nauczania Kościoła:

„Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb”, pisał Paweł VI w dokumencie „Wyznanie wiary Ludu Bożego”. W „Katechizmie Kościoła Katolickiego” czytamy : „w komunii świętych między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr. […] Nie tylko ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego”.

„Uznając w pełni wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ ‘święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni’ (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał” (Sobór Watykański II, konst. Lumen Gentium).

Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.

Wersja do druku

Please follow and like us:
Pin Share