lut 21, 2024

Posted in Info

Synod Archidiecezji Wrocławskiej

Synod Archidiecezji Wrocławskiej

Synod Archidiecezji Wrocławskiej albo, dokładniej mówiąc, jego presynodalny etap, wystartował we wrześniu 2023r.! Hasłem synodu są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana „Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn”. W niedzielę 3 września w naszych parafiach na otwarcie etapu presynodalnego odczytywany był list abpa Józefa Kupnego, w którym zachęcał nas do zaangażowania oraz nakreślił cele i przebieg Synodu. Wszyscy wierni zaproszeni są do zaangażowania w Synod czy to poprzez modlitwę czy też działania w parafiach i rejonach. Dla Kościoła wrocławskiego to czas wielkich diecezjalnych rekolekcji, czas niezwykle ważny i potrzebny. Chciejmy z niego skorzystać. Więcej informacji o Synodzie na stronie naszej archidiecezji:

Synod w Archidiecezji Wrocławskiej

Spot promujący Synod:

To działania na poziomie archidiecezji.

Spotkania w naszej parafii odbywają się w trzecie piątki miesiąca. W pracach zespołu uczestniczą osoby zaangażowane w życie parafii, które zgłosiły swój akces do dnia 30 czerwca 2023. Przewodniczącym zespołu synodalnego w parafii jest z urzędu ksiądz proboszcz.

W dokumentach synodalnych znajdziemy szczegółowe informacje na temat architektury spotkań. Pierwsze trzy miesiące były czasem rozważania Słowa Bożego, kiedy czytaliśmy i rozważaliśmy Listy do Siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana:

⎯ wrzesień: Ap 2,1-7, List do Kościoła w Efezie,
⎯ październik: Ap 2,8-11, List do Kościoła w Smyrnie,
⎯ listopad: Ap 2, 12-17, List do Kościoła w Pergamonie.

Drugi etap synodu rozpoczął się wspólną modlitwą wszystkich osób zaangażowanych w synod w naszej archidiecezji w niedzielę po 26.XI.2023 w kościele p.w. NMP na Piasku, podczas której ksiądz arcybiskup Józef Kupny udzielił błogosławieństwa i posłał zebranych do dalszej pracy w zespołach synodalnych.

Od grudnia parafialny zespół synodalny pracuje nad konkretnymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania lokalnego Kościoła. Trzy obszary, które stanowią przedmiot rozważań to komunia (wspólnotowy wymiar naszego bycia w Kościele) – formacja (pogłębianie wiary) i misja (głoszenie Ewangelii).

Strona Główna

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z synodalnymi materiałami dostępnymi na stronie naszej archidiecezji i do modlitwy o dobre owoce Synodu.

Wersja do druku
Please follow and like us:
Pin Share