cze 21, 2024

Posted in Info

Synod Archidiecezji Wrocławskiej

Synod Archidiecezji Wrocławskiej

Uroczystą Mszą świętą odprawioną we wrocławskiej archikatedrze w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024r rozpoczął się II Synod Archidiecezji Wrocławskiej. Jego hasłem są słowa Maryi zapisane w Ewangelii według św. Jana: „Uczyńcie wszystko, co Wam powie Syn”.

 

Cele synodu to „rozeznać, przemyśleć i przeorganizować kształt struktur kościelnych dla odnowy wiary i owocnej misji” oraz „zarysować wizję Kościoła, która pozwoli wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie”.

Przez cały rok duszpasterski 2023/2024 w parafiach archidiecezji pracowały grupy presynodalne, które miały za zadanie określenie tych obszarów działalności dolnośląskiego Kościoła, które wymagają troski i korekty. Owocem prac zespołów presynodalnych były syntezy synodalne, przesłane do sekretariatu synodu w czerwcu bieżącego roku. Na podstawie informacji i uwag zawartych w parafialnych syntezach, ksiądz arcybiskup powołał komisje synodalne, które przez kolejny rok będą pracowały nad konkretnymi rozwiązaniami. Komisji powołano pięć:

Komisja synodalna 1 – „Synodalna parafia misyjna”

Syntezy, które napłynęły po etapie presynodalnym pokazały konieczność wzmacniania komunii oraz misji w życiu parafialnym. Potrzeba nam duchowości służącej budowaniu wspólnoty, działań pogłębiających relacje, współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za życie Kościoła i jego misję.

  • Celem tej komisji jest opracowanie sposobów przemiany życia i funkcjonowania parafii w nowy model synodalnej parafii misyjnej, w której współuczestniczą kapłani, osoby świeckie i konsekrowane.
  • Komisja przygotuje m.in. sposoby szerokiego zaangażowania parafian w życie wspólnoty (liturgia, duszpasterstwo, ekonomia), wdrożenia rad duszpasterskich, ekonomicznych, metody wspólnotowego rozeznawania („Rozmowa w Duchu Świętym”) i współpracy w dekanacie.

Komisja synodalna 2: „Misja współdzielona – formacja do posługi w Kościele”

Uczestnicy zespołów presynodalnych dostrzegli konieczność formacji do posługi w Kościele, obejmującej kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich.

  • Zadaniem komisji jest opracowanie programu formacji posługujących w Kościele, w sposób szczególny katechistów, animatorów małych grup i wspólnot, członków rad duszpasterskich i ekonomicznych, osób zaangażowanych w katechumenat parafialny i liturgię, odpowiedzialnych wspólnot.
  • Wyzwaniem staje się także zorganizowanie diecezjalnego ośrodka formacji i modlitwy, który pomoże zrealizować powyższe cele.

Komisja synodalna 3: „Wspólna troska – Finanse i administracja”

W syntezach wybrzmiała potrzeba reformy struktur diecezjalnych. Podkreślono konieczność współodpowiedzialności w finansowaniu parafii, wagę przejrzystości w zakresie finansów i podejmowanych decyzji na poziomie parafii oraz diecezji, a także potrzebę uwzględnienia wyzwań materialnych i duszpasterskich małych parafii i tych położonych na terenach wiejskich.

  • Ważnym obszarem, w którym wspólnoty parafialne potrzebują wsparcia jest różnego rodzaju pomoc specjalistyczna m.in. prawna i ekonomiczna.
  • Zadaniem komisji jest uporządkowanie struktur diecezji, aby skuteczniej służyły misji Kościoła.

Komisja synodalna 4: „Christus vivit – wprowadzenie w chrześcijaństwo”

Zespoły presynodalne zauważyły potrzebę doświadczenia Boga i stałej formacji wiernych umożliwiającej dojrzewanie w wierze na poziomie intelektualnym i duchowym. Mamy świadomość, jakie znaczenie dla życia wiarą ma znajomość Słowa Bożego i rozumienie liturgii.

  • Komisja przygotuje program katechumenatu parafialnego ochrzczonych (dzieci przed I Komunią Świętą i ich rodziców, młodzieży przed bierzmowaniem, rodziców dzieci przed chrztem, narzeczonych przed małżeństwem).
  • Zadaniem komisji jest także opracowanie programu katechumenatu dorosłych, a także wsparcie dla katechetów pracujących w szkole.

Komisja synodalna 5: „Młode wino, nowe bukłaki – Ewangelizacja”

W syntezach presynodalnych dostrzeżono potrzebę głoszenia Ewangelii z nowym zaangażowaniem, szczególnie wobec osób żyjących na obrzeżach Kościoła, odchodzących z niego i niewierzących. Zauważono też brak przekładającej się na praktykę „wyobraźni misyjnej”.

  • Zadaniem komisji jest opracowanie nowych dróg ewangelizacji, w perspektywie Wielkiego Jubileuszu 2033. Komisja zajmie się także rolą wspólnot w życiu diecezji.
  • Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie platformy medialnej służącej informacji, ewangelizacji i formacji.

Zostały powołane komisje synodalne

W parafiach archidiecezji działać będą zespoły synodalne, których podstawowym zadaniem w kolejnym roku duszpasterskim 2024/2025 będzie praca z dokumentami zaproponowanymi przez komisje synodalne i opracowanie informacji zwrotnych. Taki zespół będzie działał również w naszej parafii – należą do niego członkowie grup parafialnych, którzy wyrazili wolę pracy w zespole. Przewodniczącym zespołu synodalnego jest z urzędu Ksiądz Proboszcz.

Wersja do druku
Please follow and like us:
Pin Share