Duszpasterze

Księża pracujący w parafii Smolec od 1945 roku.

Ks. Antoni Lorenc – 0d 1946 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Tadeusz Harmata – od 1949 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Jan Śliwa – od 1951 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Julian Rechtan – od 1953 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Edmund Jasiak – od 1954 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Mariusz Wojtecki – od 1963 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Emil Rogalski – od 1963 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu).

Ks. Łukasz Makolądra – od 1964 roku proboszcz w Jaszkotlach (filia w Smolcu). Od roku 1981 pierwszy proboszcz samodzielnej parafii w Smolcu.

Ks. Alfons Jurkiewicz – prałat (rezydent); święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku we Wrocławiu. 1959/60 Namysłów, 1960/63 Kożuchów, 1963 Bielawa Górna, 1963/86 Wielowieś – od 1986 roku proboszcz w Smolcu. Od 25.06.2009 r. emerytowany rezydent w parafii Smolec.    

Ks. Andrzej Ilnicki – proboszcz; święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1992 we Wrocławiu. Wikariat: 1992-95 Bielawa, 1995-2004 Brzeg Opolski, 2004-2005 Wrocław. Probostwo: 2005-2009 Rzeplin, od 25.06.2009 r. do 15.01.2015 r. – Smolec.

Ks. dr Zbigniew Stokłosa administrator parafii od stycznia do czerwca 2015 r.; święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W latach 1999-2004 pełnił posługę duszpasterską w parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, a w latach 2004-2005 był wikariuszem parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W 2002 roku uzyskał licencjat z teologii duchowości, a w roku 2005 skierowany został na studia specjalistyczne na Fakultecie Teologicznym w Paderborn, gdzie obronił pracę doktorską z liturgiki. W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję prefekta alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 2012-2015 był redaktorem naczelnym Miesięcznika Diecezjalnego „Nowe Życie”. Decyzją Księdza Arcybiskupa skierowany od 1.09.2015r. do posługi duszpasterskiej w Trewirze.

 Ks. Waldemar Kontek – proboszcz; studia teologiczne ukończył we Wrocławiu i w 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie.  Pierwszą pracę podjął jako wikary w parafii w Górze Śląskiej, potem pracował na wrocławskich osiedlach: Ołtaszynie, Nowym Dworze, Swojczycach i Polance. Pierwszą parafię objął w Nasławicach koło Sobótki. Od 2005 roku był proboszczem  parafii pw. św Jadwigi Śląskiej w Zawoni, dekanat Trzebnica. 1 lipca 2015r. – 30 czerwca 2019 pełnił proboszcza parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu. Od 1 lipca 2019r. proboszcz w Wilczkowie, dekanat Środa Śląska.

Ks. Grzegorz Pazdro – studia teologiczne ukończył we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 2007 r. Pierwszą pracę podjął jako wikary w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzegu (2007-2012), drugą w kościele p.w. Opatrzności Bożej na Nowym Dworze we Wrocławiu (2012-2017). Od 1 września 2017r. wikariusz w parafii p.w. Narodzenia NMP w Smolcu.

Ks. Jarosław Witoszyński – proboszcz. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. we Wrocławiu. Został skierowany do pracy duszpasterskiej do Oleśnicy, parafia p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Od roku 2002 wikariusz parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła we Wrocławiu-Stabłowicach. W roku 2007 przeniesiony do parafii p.w. Św. Bonifacego we Wrocławiu. Od października 2009 r. – wikariusz parafii w Malczycach. W czerwcu 2010 r. ustanowiony proboszczem w parafii p.w. N.M.P. Różańcowej w Wilczkowie. Od lipca 2019 r. – proboszcz w parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.