Paź 4, 2014

Posted in Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota żywego różańca

Wspólnota żywego różańca

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest, według Założycielki, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca modli się modlitwą różańcową w intencjach Ojca Świętego, dotyczących Kościoła, problemów na świecie oraz misji, oraz w intencjach dotyczących wspólnoty parafialnej.

W Smolcu wspólnota Żywego Różańca powstała w latach 50-tych ubiegłego wieku, zaczynając działalność od jednej róży. Z czasem przybywało osób chętnych do udziału w modlitwie i powstawały kolejne róże. Obecnie we wspólnocie istnieją cztery róże. Zelatorką (zelatorem) zostaje zwykle osoba, która zakłada różę. Zelatorkami istniejących róż są:

I róża – pani Grażyna Sus – Smolec

II róża – pani Alicja Wójcik – Smolec

III róża – pani Janina Towarnicka – Rybnica

IV róża – pani Emilia Zbilska – Smolec

Wspólnota spotyka się w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 8.30 na wspólnym różańcu fatimskim (intencją różańca jest modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata) i na Mszy Św. Po Mszy Św. następuje zmiana tajemnic różańcowych.

Do jednej róży należy dwadzieścia osób, każda osoba codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca (codziennie tę samą). W ten sposób codziennie przez dwadzieścia osób jest odmawiany cały różaniec.

Serdecznie zachęcamy do zakładania nowych róż. Nasza wspólnota parafialna, Ojczyzna i świat bardzo potrzebują modlitwy.

Wersja do druku