Historia parafii

HISTORIA MIEJSCOWOCI I PARAFII SMOLEC (materiały przygotowane z okazji 100-lecia budowy kościoła parafialnego w Smolcu)

Historia Smolca powstała w oparciu o referat p.Izabeli Różowiec pt,,Dzieje Smolca do 1945 roku w świetle źródeł przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu”, AP Wrocław 2004r.

Autorzy: Anna Katarzyna Jankowska
Sebastian Kotlarz
Grzegorz Stasik

Autorzy zastrzegaj sobie wszelkie prawa do tego tekstu. © 2009 Smolec

Historia Smolca

Z mroków historii Smolec wyłania się po raz pierwszy w 1323 r. Wtedy to w dokumencie  poświadczającym transakcję kupna-sprzedaży występuje niejaki Jaśko ze Smolca. Trzeba tu koniecznie nadmienić, że w owym czasie Smolec leżał na terenie księstwa wrocławskiego.  Nazwa naszej miejscowoci pochodzi prawdopodobnie od smolarza, człowieka wytapiającego smołę. Jako tzw. wolna wieś Smolec miał własne prawa. Do obowiązków należała konna służba wojskowa, tzw. Rossdienst. W 1336 r. wieś dzieliła się na dwie czci: Klein Schmoltz (Smolec Mały zwany take Smolcem Polskim) oraz Gross Schmoltz (Smolec Duży nazywany równie Smolcem Niemieckim). Na terenie tego pierwszego znajdowały się zamek i jego okolice. Smolec Duży to dzisiejsze okolice ulicy Starowiejskiej (Alte Dorfstrasse).

Dalszą część tej fascynującej historii znajdziesz TUTAJ.

Stare zdjęcia i widokówki ze smoleckim kościołem
źródło: http://dolnoslaskie.fotopolska.eu/