Konto bankowe

Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu podaje do wiadomości, że w/w parafia posiada konta bankowe.

 1.Remont dachu (nowe konto)

Rzymskokatolicka Parafia w Smolcu
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
nr konta: 94 9574 0005 2001 0005 9789 0102


2.Utrzymanie i funkcjonowanie kościoła np.: na sprzątanie, dla biednych, intencje mszalne, na pielgrzymki, …na inne potrzeby parafii z dopiskiem celu i przeznaczenia ofiary

Rzymskokatolicka Parafia w Smolcu
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
nr konta: 08 9574 0005 2001 0005 9789 0001