Organiści

Od sierpnia 2019 r. głównym organistą parafii jest Bartosz Więckowski, e-mail: wieckowskibartosz@gmail.com 

 

Od 2019 roku organistką parafii w Smolcu jest Monika Janaszak.

Marek Gierczak, był organista parafii Smolec w latach 2011-2019 roku.