mar 22, 2015

Posted in Aktualności, Polecamy, Warto wiedzieć

Prowadzenie przez Ducha Świętego

Prowadzenie przez Ducha Świętego

Eberhard Mühlan

Prowadzenie przez Ducha Świętego. Jak rozpoznać wolę Bożą w swoim życiu.

Każdy chrześcijanin otrzymał obietnicę, że będzie prowadzony przez Ducha Świętego. Do ciebie należy nauczyć się wsłuchiwać w jego głos i odkrywać plan, jaki Bóg ma dla twojego życia. Nie tylko dlatego, by spełnić wolę Bożą, ale przede wszystkim dlatego, że jest to największa przygoda, jaką można sobie wyobrazić i jedyny sposób, by w pełni zrealizować swoje życie. „Jak jednak rozpoznać subtelną, cichą mowę Ducha Świętego pośród zgiełku rozmaitych impulsów, które do nas docierają? Jak wykształcić w sobie wrażliwość na głos Boga i jak wytrwać w słuchaniu Go nawet wtedy, gdy mamy własne pomysły na życie?”

Chciałabym dziś polecić jedną z najlepszych pozycji książkowych, jaka w ostatnim czasie wpadła mi w ręce. Właściwe bowiem rozważenie kwestii prowadzenia przez Ducha Świętego „decyduje o tym, na ile spełnione i błogosławione jest nasze życie tu, na ziemi”. Autor  – doświadczony kierownik duchowy – dowodzi, że jeśli nauczymy się przestrzegać kilku prostych duchowych zasad, będziemy cieszyć się łaską Bożego przewodnictwa i owocami pokoju Chrystusowego.

„Rozpoznawanie woli Bożej jest rzeczą złożoną – tak jak samo nasze życie jest bardzo skomplikowane.”[…] „Prowadzenie jest procesem trwającym całe życie. Bóg wyznaczył cel dla ciebie i będziesz go odkrywał dzień po dniu. […] Bóg nie zaskakuje nas swoimi planami, lecz zostawia nam czas, abyśmy mogli dorosnąć do naszych zadań.[…] (w oczach Bożych liczył się każdy dzień, który przybliżał Mojżesza do celu, który Bóg mu wyznaczył). Okoliczności, decyzje, by coś zrobić lub czegoś zaniechać, ociężałość lub też duchowy entuzjazm mogą w twoim przypadku tę drogę wydłużyć lub skrócić .[…] Nie istnieje tylko jedna droga do celu; za to z pewnością istnieje droga najefektywniejsza i najprzyjemniejsza. Ale jeżeli przegapisz tę drogę, jeszcze nie wszystko stracone, jak niektórzy uważają. Bywają okazje, które już nigdy się nie powtórzą, ale jeśli żałujesz swoich błędów i naprawisz je, Bóg znowu postawi cię na tej drodze, abyś osiągnął swój cel. Być może tym razem nie będzie to już tak przyjemne z tego powodu, że straciłeś idealną okazję. Ale możesz być pewien, że Bóg będzie prowadził cię dalej do celu”.

Największa część prowadzenia Bożego rozgrywa się często w sposób dla nas nieuświadomiony (dotyczy to na pewno tych, którzy oddają swoje życie Chrystusowi),  to Bóg aranżuje różne sytuacje, a my odkrywamy to zwykle dopiero, gdy znajdujemy się na jakimś życiowym wirażu.

„Bóg przemawia na rozmaite sposoby i nie można Go wtłoczyć w żaden schemat”. Mowa Ducha Świętego jest jasna i bezbłędna, ale błędy i nieporozumienia mogą się pojawić u odbiorcy, dlatego należy tę mowę skrupulatnie badać. Autor wskazuje i nazywa konkretnie cztery podstawowe kryteria,  za pomocą których możemy sprawdzać, czy dana mowa jest od Ducha Świętego:

  1. Pismo Święte (jako miernik obiektywny)

 Bóg oczekuje , żebyśmy się najpierw uczyli i zachowywali w sercu to, co On już w Biblii objawił, zanim udzieli nam dalszych wskazówek. Uważaj jednak, abyś nie przekręcał słowa Bożego na użytek swojej osobistej sytuacji. Nie wybieraj sobie tylko ulubionych tekstów, które pasują do twojego schematu myślenia (uprzedzenia, fałszywe tradycje i wpływ wychowania mogą upośledzać odbiór Pisma Świętego).

 

  1. Odnowiony umysł (myślenie według Bożej hierarchii wartości)

Bóg myśli inaczej, niż my jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego musimy zacząć myśleć Bożymi kategoriami. Bóg stworzył cię jako partnera, a nie jako marionetkę i chce cię nauczyć odpowiedzialności i posługiwania się odnowionym umysłem. Bóg nie oczekuje, żebyś przestał myśleć. Masz zdobywać mądrość i to ona będzie cię prowadzić w twoich decyzjach.

  1. Rada braci i sióstr w Panu (korekta z zewnątrz)

Działanie na własną rękę jest niebezpieczne. Koniecznym warunkiem jest gotowość, by słuchać rady i rozeznania innych. Od stwierdzenia „Pan mi powiedział” zawsze jest lepsze „Mam wrażenie, że Bóg chciał mi coś przez to powiedzieć …”. Zawsze trzeba być gotowym poddawać swoje odczucia w wątpliwość i słuchać krytyki innych – może ona być czasem bolesna, ale przynosi dojrzałość i bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji. Szukajmy i słuchajmy autorytetów!

  1. Okoliczności (zasada bezpośredniej interwencji Boga)

Okoliczności nie mogą być nigdy jedynym kryterium prowadzenia Bożego. Nie można bezkrytycznie uznawać pozytywnych okoliczności za potwierdzenie, że znajdujemy się na właściwym miejscu. Okoliczności mogą być tylko wyjaśnione w kontekście innej wypowiedzi Boga i traktowane jako potwierdzenie. W ten sposób możesz zrozumieć, czy negatywne warunki oznaczają ostrzeżenie ze strony Boga , czy taktykę szatana, aby nas zbić z tropu.

„Każdy subiektywny impuls powinien być weryfikowany w świetle choćby niektórych z tych kryteriów. Nie powinniśmy nigdy ulegać tylko jednemu jedynemu impulsowi – choćby był nawet niezwykle sugestywny – bez porównania go z innymi. […] Bóg czasami zaczyna przygotowywać nas do jakiejś sytuacji bardzo wcześnie i mówi do nas na rozmaite sposoby. I tak jak obrazek z puzzli powstaje z bardzo wielu części, tak też często jest z mową Boga, aż uzyskamy jasny obraz.”

Autor szczegółowo omawia źródła impulsów i inne warunki prowadzenia przez Ducha Świętego, wskazując na ważną rolę czystego i wrażliwego  sumienia przy odróżnianiu głosu Ducha Świętego od innych impulsów. Wyjaśnia wiele kwestii, na które w tym krótkim omówienia nie mamy już miejsca.  Pragnę wskazać jedynie na istotną wymowę tej książki, jaką jest stwierdzenie, że Bóg nie szuka ludzi doskonałych, lecz ludzi, którzy nie idą na kompromisy.  Za przykład służy tu osoba Mojżesza – poza płomiennym podążaniem za Panem znamy również szereg jego negatywnych zachowań (lamentował, był nieopanowany, miał kompleks niższości). Ale Bóg widział w Mojżeszu to, czego on sam nie był jeszcze świadomy…

I tu cenna rada Autora „Czy wiążesz nadzieje ze swoimi negatywnymi zachowaniami i bolesnymi dla ciebie problemami, z powodu których uważasz się za niezdolnego do służby Bożej? Pokaż Bogu, tak jak Mojżesz, że stawiasz Go ponad wszystkim innym na świecie. A On przygarnie cię tak jak kochający Ojciec i będzie wychowywał tak, że poddasz się prowadzeniu przez Ducha Świętego”.

KASIĄŻKA WARTA POLECENIA!

Wyd. ESPRIT SC Kraków 2010

prowadzenie-przez-ducha-swietego-jak-rozpoznawac-wole-boza-w-swoim-zyciu-b-iext21057740

Wersja do druku
Please follow and like us:
Pin Share