Wrz 16, 2017

Posted in Pielgrzymki

Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę

Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę

Tegoroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka duchowieństwa i wiernych na Jasną Górę, połączona  z nocnym czuwaniem, odbyła się wieczorem i nocą z 15. na 16. września.  Przebiegała pod hasłem: Maryjo Oblubienico Ducha Świętego prowadź nas do Twego Syna. Czuwanie przed obrazem Jasnogórskiej Pani rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego, w  Bazylice Jasnogórskiej, o godz. 18.30.

Metropolita wrocławski w homilii zwrócił uwagę, że jasnogórski obraz Czarnej Madonny jest ikoną, a to oznacza, że był nie tyle malowany co pisany. – Skoro zatem została ona napisana, powinna być nie tylko oglądana czy podziwiana, ale przede wszystkim czytana, tak jak czyta się książkę, by zatrzymać dla siebie pewną mądrość. Dlatego każdego roku nasze pielgrzymowanie łączymy z całonocnym czuwaniem. To ma być czas czytania tego, co Maryja ma nam dziś do powiedzenia. Czas zdobywania potrzebnej nam mądrości – zaznaczył.

Podkreślił też jak wielkie znaczenie mają gesty i znaki. Wyjaśniał, iż przekazują wiele istotnych informacji. Wskazał, ze w samym środku jasnogórskiego wizerunku Maryi, widzimy Jej prawą dłoń. – Ona stanowi klucz do odczytania tego, co Matka chce nam dzisiaj powiedzieć. Tą dłonią Czarna Madonna wyraźnie wskazuje na Jezusa. Czyni to w sposób jednoznaczny, jakby była do końca przekonana, że to jest Jej najważniejsze przesłanie skierowane do każdego.

W nocnym czuwaniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupa pielgrzymów ze Smolca. Powierzyliśmy Maryi nasze codzienne troski, modliliśmy się o opiekę dla naszych rodzin, parafii i archidiecezji, o światło Ducha Świętego dla naszych kapłanów. Pielgrzymka archidiecezjalna to piękne duchowe i wspólnotowe przeżycie. Oby z każdym rokiem pielgrzymowało nas coraz więcej.

Wersja do druku