kwi 20, 2018

Posted in Aktualności, Pielgrzymki, Wspólnota Kręgu Biblijnego

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

„I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdziemy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami.” /Ks.Izajasza/

Na zaproszenie księdza profesora Mariusza Rosika kilkunastoosobowa grupa parafian skupionych w Kręgu Biblijnym, wraz z księdzem proboszczem, w dniach od 10 do 17 kwietnia wzięła udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej „Ścieżkami Pana Jezusa”. Odwiedziliśmy miejsca, gdzie Bóg-Człowiek narodził się z Maryi Dziewicy, gdzie modlił się, pracował i nauczał, gdzie wreszcie poniósł śmierć męczeńską i powstał z martwych. Ernest Renan ukuł określenie, że Ziemia ta to „Piąta Ewangelia”, ponieważ wydarzenia biblijne nabierają konkretnego wymiaru i przemawiają z nową siłą, kiedy zatrzymujemy się w miejscach, gdzie wędrowali patriarchowie i prorocy, a potem Chrystus i jego uczniowie. W IV w. św.Hieronim tymi słowami napominał przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów: „Godnym pochwały nie jest fakt bycia w Jerozolimie, ale fakt dobrego przeżycia Jerozolimy”. Oznaką dobrego przeżycia pielgrzymki jest pogłębienie osobistej jedności z Bogiem i miłości do braci i sióstr w Chrystusie. W przypadku naszej wyprawy to jednocześnie czas pogłębiania wiedzy i świadomości biblijnej, wczytywania się w treść Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Powróciliśmy do naszych domów z pięknem Ziemi Świętej w oczach, pełni radości i wdzięczności za niezwykłe doświadczenie, które zostało nam dane.

Wersja do druku
Please follow and like us:
Pin Share