Maj 23, 2020

Posted in LSO, Ministranci

Służba przy ołtarzu w czasie epidemii

W ramach dekretu dotyczącego stanu epidemii, w punkcie 3 ks. Arcybiskup Józef Kupny napisał:

„Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie są pełnoletnie, mogą służyć przy ołtarzu tylko po przedstawieniu duszpasterzowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast ci, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą być dopuszczeni do służby przy ołtarzu tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz w obecności rodzica lub opiekuna prawnego w kościele podczas pełnienia służby przez dziecko.”

Wobec powyższego, prosimy rodziców i opiekunów prawnych wszystkich osób niepełnoletnich chcących kontynuować swoją służbę przy ołtarzu, o dostarczenie nam podpisanego świadczenia, do którego wzorzec można pobrać tutaj. Podczas służenia prosimy o zachowanie aktualnych przepisów dotyczących epidemii, czyli noszenie masek i zachowanie stosownych odległości od innych osób.

Wersja do druku