Paź 11, 2020

Posted in Aktualności

I zstąpił Duch Święty!!!

I zstąpił Duch Święty!!!
W sobotę 10 października młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Z uwagi na remont naszego kościoła uroczystość odbyła się w parafii Opatrzności Bożej na Nowym Dworze we Wrocławiu. Sakramentu udzielił ks. dr Adam Łuźniak, Wikariusz Generalny naszej Archidiecezji. Do sakramentu przystąpiło ponad 40 młodych osób, które ponad dwa lata temu rozpoczęły przygotowania w naszej parafii. Od strony muzycznej uroczystość przepięknie poprowadził Scholec, któremu uznanie należy się zarówno ze względu na dobór pieśni, jak i na ich wykonanie.
Ks. Adam wprowadził młodzież w tajniki sakramentu ciekawą homilią, która zapewne na długo pozostanie w pamięci młodych ludzi.
Dziękujemy naszym kapłanom: księdzu Proboszczowi i księdzu Grzegorzowi za przygotowanie naszych dzieci do tego sakramentu, Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Hajdunowi z Wrocławia za ugoszczenie nas w swojej parafii, a także animatorom świeckim, którzy prowadzili młodzież podczas przygotowań, zorganizowali rekolekcje wyjazdowe, zadbali o właściwy przebieg całości, a nawet zaopatrzyli każdego z bierzmowanych w piękny prezent. Ufamy, że Duch Święty zapoczątkował piękne dzieło, a do nas – rodziców, krewnych, znajomych i wszystkich parafian – należy wspieranie tych młodych ludzi w ich dalszej drodze wzrastania w wierze i miłości do Pana Boga.
Foto: Edyta Niemczynowska-Frąckiewicz
Wersja do druku