Sty 10, 2021

Posted in Wspólnota Kręgu Biblijnego

Link do spotkania Kręgu Biblijnego

Link do spotkania Kręgu Biblijnego
W najbliższy piątek 15 stycznia o godzinie 19.00 zapraszamy na spotkanie, podczas którego przeczytamy wspólnie List św.Jakuba, pierwszy z tzw. listów katolickich. Jakub podkreśla znaczenie uczynków, wynikających z wiary, dla ‚usprawiedliwienia’, czyli zbawienia. Z tego powodu bywał ustawiany w opozycji do św.Pawła, który podkreślał, że usprawiedliwienie (zbawienie) możemy osiągnąć nie z powodu uczynków, a ze względu na samą wiarę. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Co zrobić krok po kroku:
1. Skopiuj adres linku i wklej go w przeglądarkę internetową Google Chrome lub Edge (w innych przeglądarkach internetowych, np. w Internet Explorer zdarzają się problemy z logowaniem).
2. Po kliknięciu, zobaczysz obrazek z podpisem: „Najlepsze funkcje spotkań w klasycznej aplikacji Teams. Nie pobieraj aplikacji. Kliknij napis „Dołącz w przeglądarce”
3. Wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO, kliknij mikrofon i kamerę (jeśli chcesz użyć kamery) i kliknij „Dołącz Teraz”.
4. Sprawdź ustawienia głośności w Twoim komputerze.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2QyMTExZTQtYmFhOS00YTI0LTkwYmYtMmZmYzNlYzEzZTEy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292bd06fd-7d0b-494a-8f77-0e63d2bf3a3e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d32b7ac-85f5-43b7-8c14-597fe60c7918%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d94d07c6-7d4f-429c-a390-e02a59866d34&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true
Wersja do druku