Mar 21, 2021

Posted in Aktualności

Adopcja duchowa dziecka poczętego 25.03.2021 r. godz. 18.00

Adopcja duchowa dziecka poczętego 25.03.2021 r. godz. 18.00

W czwartek 25 marca b.r. w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które jest zobowiązaniem do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca świętego przez 9 miesięcy w intencji poczętego dziecka, by przyjęte z miłością mogło urodzić się w kochającej rodzinie. Każda osoba przystępująca do tego dzieła wypowiada w czasie Mszy Świętej formułę przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2021 r.  biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen. Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą: 

  • jeden dziesiątek Różańca Świętego,
  • moje dobrowolne postanowienia,
  • oraz poniższa codzienna modlitwa.

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Zaprasza Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wersja do druku