Cze 14, 2021

Posted in Aktualności

Program Misji Ewangelizacyjnych 20-27 czerwca

Program Misji Ewangelizacyjnych 20-27 czerwca

Panie, przymnóż nam wiary! (Łk 17,5)

Program Misji Ewangelizacyjnych w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu

Dzień 1 NIEDZIELA – 20.06.21

Temat: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

godz. 10.00 Msza św. – uroczyste rozpoczęcie Misji świętych – błogosławieństwo misjonarza, nałożenie mu stuły i wręczenie Ewangeliarza, symboliczne przekazanie mu kluczy do świątyni

08.00, 11.30, 13.00 i 18.00 – Msza św. z wygłoszeniem Kerygmatu

Dzień 2 PONIEDZIAŁEK

Temat: Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10,17)

10.00 – Msza św. z katechezą misyjną dla parafian. Wręczenie Pisma św.

18.00 – Liturgia Słowa Bożego z katechezą misyjną oraz uroczystym wyrzeczeniem się zła, modlitwą egzorcyzmem i symbolicznym wprowadzeniem do Kościoła. Wręczenie Pisma św. Po skończonej Liturgii, dla chętnych Adoracja Naj świętszego Sakramentu do godz. 21.00, na zakończenie Apel Jasnogórski

Dzień 3 WTOREK (dzień postu i pojednania)

Temat: „Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.” (2 Kor 5, 18)

10.00 – Msza św. i uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwą przebłagalną za grzechy.

18.00 – Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwą przebłagalną za grzechy, obrzęd przyjęcia Komunii św.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa pokutna procesja różańcowa na cmentarz w intencji wynagrodzenia za grzechy gniewu, niezgody w rodzinach oraz o łaskę przebaczenia dla zmarłych i łaskę nieba dla nich

Dzień 4 ŚRODA

Temat: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8,29)

10.00 – Msza św. z udziałem parafian z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela.
Poświęcenie i uroczyste nałożenie łańcuszków z krzyżykami lub medalikami. Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

18.00 – Msza św. z udziałem parafian z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie i uroczyste nałożenie łańcuszków z krzyżykami lub medalikami. Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Po skończonej Eucharystii, Adoracja Naj świętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne.

Dzień 5 CZWARTEK

Temat: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19)

10.00 – Msza św. z katechezą misyjną dla parafian. Po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.30.

18.00 – Msza św. z katechezą misyjną dla parafian. Po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.24.00.

Dzień 6 PIĄTEK

Temat: „Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”. (Ga 2,20)

10.00 – Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych. Po niej odwiedziny chorych w domach.

18.00 – Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami Smolca a na jej zakończenie poświęcenie Krzyża misyjnego oraz misyjnych krzyży domowych.

Dzień 7 SOBOTA
Temat: Oto Matka Twoja (J, 19,27)

10.00 – Msza św. z katechezą misyjną dla parafian z odnowieniem Sakramentu Małżeństwa.

18.00 – Msza św. z katechezą misyjną z odnowieniem Sakramentu Małżeństwa oraz błogosławieństwem dzieci oraz młodzieży

Po skończonej Liturgii, dla chętnych Adoracja Naj świętszego Sakramentu do godz. 21.00, na zakończenie Apel Jasnogórski.

Dzień 8 NIEDZIELA
Temat: „Wy jesteście solą dla ziemi”. (Mt 5,13) 8.00 – Eucharystia dziękczynna za Kościół

10.00 – Eucharystia dziękczynna za Kościół
11.30 – Eucharystia dziękczynna za Kościół
13.00 – Eucharystia dziękczynna za Kościół na zakończenie Misji św.

Wersja do druku