sierpień 24, 2021

Posted in Info

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego!!!

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego!!!

W piątek 3 września zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie Kręgu Biblijnego. Spotkania odbywają w pierwsze piątki miesiąca po wieczornej Mszy św na plebanii. Serdecznie zachęcamy do udziału i zapraszamy wszystkich parafian, którzy chcieliby poznawać Boga poprzez czytanie Jego Słowa. Jezus wielokrotnie wzywa w Ewangeliach swoich uczniów, aby go naśladowali, czyli szli po Jego śladach. Co to oznacza w praktyce? 
W Ewangelii według św.Mateusza Chrystus ostro strofuje Piotra, który stara się odwieść go od decyzji udania się do Jerozolimy, aby tam ponieść śmierć. Również św.Marek mówi, że, po zapowiedzi męki, św.Piotr próbował upominać Jezusa. Usłyszał wtedy ostre słowa: „Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. W dosłownym tłumaczeniu słowa te brzmią: „Stań za mną, przeciwniku!”. Ten ostry rozkaz jest dla Piotra wezwaniem, by podążał za Jezusem jako uczeń, a nie zakładał, że to on może Jezusa prowadzić.
My także nie jesteśmy wolni od pokusy pouczania Pana Boga, myślenia o Chrystusie, o Jego Kościele i o chrześcijaństwie w sposób, który nam odpowiada. Ale naszym zadaniem jako uczniów Jezusa jest uczenie się Bożego myślenia i chodzenie Jego ścieżkami, podjęcie wysiłku, by w pokorze to myślenie poznawać i zechcieć na nie odpowiedzieć praktyką codziennego życia. Zachęcamy wszystkich Państwa do rozpoczęcia swojej własnej przygody z lekturą Biblii i zapraszamy do naszej biblijnej grupy – doświadczenie ośmiu lat wspólnego czytania pokazuje, że wspólnota motywuje, pomaga spojrzeć na przeczytane słowa z różnych punktów widzenia, pogłębia nasze rozumienie biblijnych tekstów, daje radość i nadzieję:) 
W tym roku czytamy wspólnie Ewangelię według świętego Marka, a podczas piątkowego spotkania będziemy rozważali rozdział 9 i 10. Serdecznie zapraszamy!

Wersja do druku